شناسهٔ خبر: 98666 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام تاکید کرد:

مالکان و مستاجران تاپایان مهرماه فرصت دارنداطلاعات سکونتی خودرادرسامانه املاک واسکان به ثبت برسانند

سامانه املاک و اسکان ایلام.jpg مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام گفت: درصورت عدم ثبت اطلاعات ملک ، برابرالزامات قانونی، آن واحد مسکونی خالی تلقی شده وبرای آن ملک برگه مالیاتی صادرمی شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (ایلام)، مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام گفت: ثبت اطلاعات درسامانه املاک واسکان منجربه ایجادشفافیت اطلاعاتی درحوزه مسکن، اخذتصمیمات سیاستی صحیح ونهایتاً تسهیل فرآیندخانه دارشدن تمامی اقشارجامعه رافراهم می کند.

وی ثبت اطلاعات درسامانه املاک واسکان را فرصتی برای سرشماری دقیق نفوس و مسکن ،تنظیم بازار مسکن وامکان اجرای سیاست های مطلوب تردولت ازجمله اعمال مالیات یاپرداخت یارانه های هدفمند دانست وافزود: افزایش دقت برنامه ریزی اقتصادی دربخش مسکن ازدیگر مزایای ثبت اطلاعات درسامانه مذکورمی باشد.

بهادری خاطر نشان کرد: چنانچه تمامی املاک کشوردرسامانه املاک واسکان به ثبت برسند، ازسو استفاده های افرادسودجو و فرصت طلب و فروش یا اجاره یک واحد مسکونی به چند فردتا حدزیادی جلوگیری خواهدشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام به تبعات عدم ثبت اطلاعات ملک درسامانه املاک واسکان نیز اشاره کردوگفت: برابرالزامات قانونی، واحد مسکونی که درسامانه مذکوربه ثبت نرسدخالی تلقی شده و برای آن ملک برگه مالیاتی صادرو درصورت عدم پرداخت مشمول جرایم مالیاتی می شود. همچنین هرزمان که نیازبه اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای ملک موردنظرباشد، مالک آن واحد مسکونی مکلف به پرداخت جرائم مالیاتی درخصوص ملک خواهد بود.همچنین از آنها که میزان مالیات مربوطه ازشش تا هجده برابرمالیات بر اجاره تعیین شده است رقم مالیات متعلقه بسیارقابل توجه می باشد و همچنین وزارت نیرونیز طبق قانون مکلف است تعرفه برق این املاک را در بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

بهادری درادامه افزود: عدم ثبت اطلاعات و خود اظهاری درسامانه املاک واسکان مشکلات عدیده ای برای خانوارهادر استفاده از خدمات ایجاد خواهدکردچرا که به موجب قانون ارائه بسیاری ازخدمات از جمله افتتاح حساب، صدور چک، خرید انشعابات برق، آب، فاضلاب و... منوط به ثبت اطلاعات درسامانه بوده و بسیاری ازخدمات براساس آدرس مندرج درسامانه به ساکنین ارائه خواهد شد.