شناسهٔ خبر: 98925 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

رسیدگی به تخلفات ۴۹ شرکت فعال در حوزه حمل و نقل جاده ای

غلامرضا طحان - معاون حمل و نقل معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان از رسیدگی به تخلفات ۴۹ شرکت حمل و نقل فعال در حوزه حمل و نقل جاده ای طی شش ماهه نخست سالجاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، غلامرضا طحان گفت: به منظور رسیدگی به تخلفات ، کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های حمل ونقل جاده ای برون شهری و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه، در جلسات  کمیسیون ماده  ۱۲  استان به تخلفات ۴۹ شرکت حمل و نقل کالا و مسافر  حمل ونقل جاده ای در سطح استان رسیدگی و احکام متناسب صادر شد.

طحان ضمن توصیه به کلیه شرکتهای حمل و نقل به رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات موضوعه اظهار داشت: عمده تخلفات شرکتهای  حمل و نقل کالا شامل مغایرت مندرجات بارنامه، دریافت کمیسیون اضافی ، عدم رعایت مقررات در تهیه وتنظیم بارنامه ، و تخلفات شرکتهای حمل و نقل مسافر شامل: برخوردهای نامناسب رانندگان ، عدم رعایت مقررات در صدور صورت وضعیت وغیره بوده است.

شایان ذکر است ۸۵ شرکت حمل و نقل کالا و ۴۰ شرکت حمل و نقل مسافر در استان سمنان در امر حمل و نقل جاده ای فعالیت دارند.