شناسهٔ خبر: 98986 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

طی مکاتبه شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری با استاندار مرکزی تاکید شد؛

طرح جامع آشتیان اصلاح و به دبیرخانه شورا ارایه شود

برگزاری دهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مصوبه‌ای جدید از عدم انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی با سیاست‌های ابلاغی شورا،پیرامون طرح جامع شهر آشتیان، خبر داد و بر اصلاح مصوبه شورای برنامه ریزی استان در اینباره و ارسال مجدد آن به دبیرخانه شورای عالی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی مکاتبه‌ای با آقازاده، استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی، مصوبه شورا را با موضوع عدم انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی با سیاست‌های ابلاغی شورا،پیرامون طرح جامع شهر آشتیان، ابلاغ کرد.

در متن مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای جزء ۶ بند «ب» ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مفاد نامه شماره  ۹۴۸۱۶ / ۳۵۴۸۱ مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ معاون حقوقی رییس‌جمهور در جلسه مورخ ۳ آذر ۱۳۹۹ خود صورتجلسه مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۸ کمیته انطباق مصوبات شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های ابلاغی (مصوبه مورخ ۳۰ مهر ۱۳۹۷) در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر آشتیان (مصوبه مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی) را با عنایت به درخواست مقامات استانی مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را با عنایت به پیشنهاد توسعه منفصل شهر در اراضی موسوم به ۴۸ هکتاری و کاهش تراکم ناخالص جمعیت شهر نسبت به طرح مصوب قبل مغایر با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی تشخیص داد.

بنابراین مقرر شد مصوبه اصلاحی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت انطباق مجدد به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.