شناسهٔ خبر: 99187 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سرپرست معاونت املاک وحقوقی راه وشهرسازی کردستان:

تثبیت مالکیت و سند دار کردن اراضی ملی با جدیت در حال انجام است

هیمن محمدی بهرام سرپرست معاونت املاک وحقوقی راه وشهرسازی کردستان از پیگیری های لازم برای تثبیت مالکیت وسنددارکردن اراضی ملی در استان کردستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی( کردستان)،  هیمن محمدی بهرام اظهار داشت:  بحث حفاظت از اراضی ملی ازجمله کارهایی بوده که در سالهای گذشته در دستور کار بوده و اقدامات بسیار مناسب و درخور توجهی نیز انجام شده است.

محمدی خاطر نشان کرد:  در سال پیش رو نیز حفاظت از اراضی با جدیت تمام و با هماهنگی دستگاه محترم قضایی و نیروی انتظامی ادامه داشته و در ششماهه اول ۱۶.۳هکتارازاراضی ملی به ارزش ۶۳۵ میلیارد ریال از متصرفین بازپس گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق گزارش ارایه شده مبنی بر سند دار کردن ۴۶۸ هکتار از اراضی ملی شامل ۳۵۹ هکتار اراضی ملی داخل حریم و ۱۰۹ هکتار اراضی داخل در محدوده در نیمه اول امسال گفت : سند دار کردن اراضی ملی در استان به منظور تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از تعرض افراد سودجو در اولویت خواهد بود.

محمدی هم چنین از تبدیل ۶۴۹ مورد از اسناد دفترچه ای به تک برگ در شش ماهه اول سال جاری خبرداد.