شناسهٔ خبر: 99194 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

شماره‌ جدید نشریه هفت شهر منتشر شد

هفت شهر شماره۶۳ و۶۴ نشریه تخصصی شهرسازی ومعماری هفت شهر( ویژه‌نامه سیاست‌ها و برنامه‎های مسکن) به همت دفتر مطالعات کاربردی و امورترویجی با مدیرمسوولی سید مسلم سیدالحسینی وسردبیری حسین الماسی مفیدی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌ و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، هفت شهر نشریه‌ای علمی-ترویجی در چارچوب اهداف و ماموریت‌هایشرکت بازآفرینی شهری ایران است. این نشریه به طرح و ترویج نظریه‌های توسعه پایدار شهری و تجارب علمی در پرتو ارزش‌های اسلامی-ایرانی و با تاکید بر قابلیت اجرا و کاربرد آنها در کشور می‌پردازد.

در این شماره با هدف تبیین اهمیت سیاست‌گذاری در بخش مسکن، به بررسی طرح‌های مسکن برای اقشارکم درآمد ومرور تجربیات کشورهای مختلف درتهیه مسکن ارزان قیمت، کنترل اجاره بازار مسکن و مروری بر بحران‌های جهانی مسکن پرداخته شده است.

مطالب این نشریه شامل سیاست‌ها وبرنامه‌های مسکن در ایران، سیاست‌ها و برنامه‌های مسکن درجهان، روایت خانه و نیز یادنامه است. در بخش سیاست‌ها و برنامه‌های مسکن در ایران ابتدا به سیاست‌های کلان مسکن پرداخته شده و سپس مقایسه‌ای بین جایگاه سیاست‌گذاری مسکن در برنامه‌ریزی شهری ایران با دیگرکشورها انجام شده است. همچنین ضرورت نگاه آسیب‌شناسانه به ساختار سیاست‌گذاری و سیاست‌های مسکن در ایران مورد توجه قرارگرفته است.

مروری برمسکن اجتماعی و سیرتکوین آن درتاریخ معاصر، فرآیند طرح جامع مسکن وتبیین نقش نهادهای حاکمیتی در سیاست‌گذاری مسکن، نگاهی بر روابط شهرهای جدید در ایران و مقوله مسکن و برنامه‌های نوسازی مسکن در تهران درمواجهه با بافت فرسوده از جمله بحث‌های مطرح شده در این نشریه به شمار می‌رود.

علاوه بر این مقالاتی هم با عناوین سیاست‌گذاری حق مسکن، چرایی و چگونگی کنترل بازار اجاره مسکن، نگاهی بر وضعیتمسکن وسیرتطورآن درسکونتگاه‌های خودانگیخته،جدایی‌گزینی اقتصادی- اجتماعی در محلات غیررسمی،دگردیسی از پدیده مسکن تا مفهوم سکونتگاهی متعالی به رشته تحریر درآمده است.

شایان ذکر است، نشریه تخصصی شهرسازی و معماری هفت شهر به معاونت های هماهنگی امور عمرانی استانداری‌هایسراسر کشور، ادارات کل راه شهرسازی استانها، سازمان هایعمران وبازآفرینی شهری،سازمان های بهسازی و نوسازی و همچنین برخی از مراجع تخصصی و افراد دانشگاهی وحرفهمندان ارسال شده است.  .