شناسهٔ خبر: 99248 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد:

تشکیل و استقرار نظام جامع مدیریت دانش در سازمان ملی زمین و مسکن

بلوردی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به نقش موثر استقرار نظام مدیریت دانش در ارتقای سلامت اداری، از تشکیل نظام جامع مدیریت دانش در این سازمان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدمهدی بلوردی گفت: برگزاری دوره آموزشی برای آشنایی پرسنل با مدیریت دانش، نهایی شدن درخت دانش بر اساس شرح وظایف دفاتر و همچنین تعیین وظایفِ حدود ۳۰ کارگروه، کمیته و شورای فعّالِ درون و برون سازمانی تنها بخشی از اقدامات انجام شده در این سازمان برای استقرار نظام مدیریت دانش است.

وی در توضیح سایر فعالیت‌های انجام گرفته در خصوص استقرار این نظامنامه در سازمان ملی زمین و مسکن افزود: علاوه بر این آغاز پیکربندی درخت دانش در نرم افزار تخصصی مدیریت دانش مختصِ سازمان ملّی زمین و مسکن، تهیه و تدوین دستورالعمل های "استخراج دانش از ذهن کارکنان کلیدی" ، "تشکیل انجمن‌های خبرگی"، " ایجاد ساختار مدیریت دانش" و "انگیزشی و پاداش دهی مدیریت دانش"  توسط مشاور و ارائه به سازمان برای تأیید نهایی و تهیه و تدوین نظام‌نامه مدیریت دانش از دیگر مواردی بود که در سازمان به انجام رسیده است. 

این عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اضافه کرد: با تصویب نهایی نظام نامه مدیریت دانش در جلسه هیئت‌مدیره سازمان مدیریت دانش با توجه به الزمات قانونی و مصوب تبدیل به کار جاری و ساری سازمان تبدیل می گردد. 

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، وی با توضیح این امر که "نظام نامه مدیریت دانش دستگاه های اجرایی" توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشورابلاغ شده است اظهار داشت: استقرار نظام جامع مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی الزامی است.