شناسهٔ خبر: 99584 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

درهفت ماهه اول سال۱۴۰۰ انجام شد؛

تردد ۹۵هزارو۶۰۰دستگاه وسائط نقليه سنگين باری از پايانه های مرزی جلفا ونوردو

پایانه مرزی (آذرشرقی ).jpg مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت:پایانه های مرزی جلفا ونوردوز درهفت ماه اول سالجاری شاهدتردد۹۵هزارو۶۰۰دستگاه وسائط نقلیه سنگین باری بود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی (آذربایجان شرقی)، اورجعلی علیزاده مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی گفت :در مدت هفت ماهه اول سالجاری ۵۶هزارو۹۰۰دستگاه کامیون ایرانی وخارجی از مرزنوردوز و ۳۸هزارو۶۰۰دستگاه کامیون ایرانی وخارجی ازمرزجلفاترددکرده است.

اورجعلی علیزاده افزود دراین مدت  ترددکامیونها ۹درصددرمرز نوردوز و۱۵درصددرمرزجلفانسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی ادامه داد:  درهمین مدت میزان واردات وصادرات ازمرزنوردوز۴۹۶هزار و۱۶۲ تن ومیزان کالای ترانزیت ورودی وخروجی ازاین مرز ۱۲۳هزار و۷۳۷ تن می باشد.

این مقام مسول اظهار داشت :درهمین مدت میزان واردات وصادرات کالا ازمرز جلفا ۳۳۷هزارو ۹۹۴ تن ومیزان کالای ترانزیت ورودی وخروجی ازاین مرز ۲۷۳ هزار و ۳۷۴تن بوده است.

علیزاده همچنین درپایان اشاره کرد: دراین مدت مجموع مسافرتردد کننده ازاین دوپایانه مرزی ۹۹ هزارو۶۸۰نفربوده که۷۰هزارو۵۸۷ نفرازمرز نوردوز و ۲۹ هزارو ۹۳نفر از مرز جلفا تردد کرده است.