شناسهٔ خبر: 99896 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی :

نقش مهم پدافندغيرعامل درحوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای

پدافندغيرعامل.jpg مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت : پدافندغیرعامل نقش مهم وحیاتی درحوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ایفا می کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی ( آذربایجان شرقی ) اورجعلی علیزاده مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان با تاکیدبرنقش مهم پدافندغیرعامل باتوجه به ماهیت فعالیتهای حوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای گفت مجموعه فعالیتهای پدافندغیرعامل برای پیشگیری وکاهش اثرات حوادث طبیعی رامی توان کاملا در راستای عملکردراهداری وحمل ونقل جاده ای تعریف کرد.

اورجعلی علیزاده درمورد اقدامات انجام یافته اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای دریک سال اخیردرحوزه پدافندغیرعامل گفت:انجام مانور های آماده سازی ماشین آلات وامکانات راهداری برای راهداری زمستانی, کنترل های مربوط به رعایت دستورالعملهای مقابله باویروس کرونا درحمل ونقل جاده ای شامل پایانه های مسافری، اتوبوسهای ناوگان حمل ونقل عمومی وپایانه های مرزی، رزمایش آمادگی سیستم های برق اضطراری درسطح واحدهای تابعه و پایانه های مرزی جلفا ونوردوز وپایانه بارتبریز,امدادرسانی درحوادث غیرمترقبه کشوری ,تعیین  وآماده سازی پایانه بارتبریز به عنوان محل اسکان اضطراری درحوادث غیرمترقبه , آماده سازی راهدارخانه ها ومجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی برای اسکان مسافران درصورت نیاز ,مدیریت وکنترل حمل ونقل جاده ای استان ,برگزاری مانورسایبری دراداره کل ,اجرای طرح های ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها وهمچنین طرحهای ارتقای ایمنی راکبین موتورسیکلت ووانت بارهاو ادوات کشاورزی برای  افزایش ایمنی حمل ونقل جاده ای وبرگزاری کلاسهای آموزشی درحوزه پدافندغیر عامل برای مدیران وکارشناسان اداره کل ورانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی بارو مسافرازمهمترین اقدامات این اداره کل دراین حوزه بوده است.