شناسهٔ خبر: 99970 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

همایش آموزشی "تامین سرپناه امن در بافت های ناکارآمد شهری برگزار شد

دکتر ایراندوست.jpg همایش آموزشی "تامین سرپناه امن در بافت های ناکارآمد شهری (با تاکید بر سکونتگاه‌های غیررسمی ) به صورت آنلاین در شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران)، کیومرث ایراندوست دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان  و مدیر قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری پیرامون محورهای بحث این همایش گفت: رشد شهرها و شهرنشینی،مسکن و اهمیت آن، سیاست های مسکن برای کم درآمدها،سکونت گاههای غیررسمی، سیاست های مسکن در ایران، بهسازی مسکن و مسکن مهر مباحثی است که در این همایش آموزشی مطرح شد.

وی با تاکید بر اینکه رشد شهرنشینی با افزایش فقر شهر و در پی آن مشکلات متعدد در شهر همراه است افزود: مسکن امروزه در شهرها ازنیازهای اساسی و اولیه شهروندان محسوب می شود و ویژگی های آن نشان دهنده سطح رفاه جامعه و افراد است، به همین دلیل مسکن دارای چهار بعد اصلی خانه،سکونت گاه، محیط ساخته شده و اجتماع است.

ایراندوست به ابعاد اثرگذاری و اثرپذیری متعدد مسکن اشاره و خاطرنشان کرد : مسکن پیوسته با حوزه های شهرسازی،اقتصاد،محیط زیست ، نیروی انسانی ، فرهنگی و مسائل اجتماعی مرتبط است.

مدیر قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری در ادامه به شاخص های مسکن پایدار اشاره کرد و گفت: ملزومات بهداشتی و محیط زیست مناسب، زیرساخت و خدمات مسکن، کیفیت مسکن،شمار کافی مسکن،اندازه مسکن و فضای کافی و دسترسی به امکانات و بازار از شاخص های مسکن پایدار به شمار می آید.

وی با تاکید براینکه فقر و درآمد پایین عامل اصلی شکل گیری سکونت گاههای فقیرنشین و ساخت مسکن بی کیفیت است ، افزود: بی خانمانی و بی مسکنی شهری مسائل و مشکلات فراوانی برای جامعه ایجاد می کند، پرواضح است که فقرا سهم بیشتری از درآمد خود راصرف مسکن می کنند پس اینجا است که اهمیت مسکن برای فقرا بیشتر نمایان می شود.

ایراندوست به تشریح سیاست های مسکن برای کم درآمدها پرداخت و گفت: یکی از سیاست های مسکن برای کم درآمدها مداخله دولت ها در بازار مسکن است که سه دلیل عمده دارد .اول اینکه مسکن در مناطق مختلف به شکل مناسب توزیع شود ، دوم با معضل شکست بازار در تامین سرپناه مناسب برای افراد کم درآمد مقابله شود و در پایان به بازار مسکن به عنوان یک منبع مالیاتی – درآمدی برای دولت در شرایط رونق اقتصادی توجه شود.