نمایش همه
  • امین ترفع ۱۳۹۸-۰۲-۳۰ ۱۱:۵۰

    مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد:

    تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی در تعامل با بخش خصوصی/ ریسک‌پذیری صنف حمل‌ونقل در شرایط تحریم ستودنی است

    مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل بین اعضا و نمایندگان این وزارتخانه و تشکل‌های حمل‌ونقلی خبر داد و گفت: این اقدام باعث رسیدگی به موقع به مطالبات بخش خصوصی حمل‌ونقل از جانب دولت و اعلام به موقع از جانب بخش حمل‌ونقل و جلوگیری از تجمیع درخواست‌های آنها به عنوان یک نارضایتی و معضل عمومی می‌شود.