سعید رسولی

  • سعید رسولی ۱۳۹۸-۰۴-۲۹ ۱۰:۱۰

    معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

    راه‌اندازی موزه ریلی شهر تهران در آینده نزدیک

    مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: در آینده نزدیک موزه ریلی را در شهر تهران راه اندازی خواهیم کرد تا از این طریق بخشی از فرهنگ و تاریخ کشور و اقدامات شرکت راه‌آهن و نقش آن در صنعتی شدن کشور در معرض دید قرار گیرد.