نمایش همه
  • نوروزی ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

    افق‌های جدید برای رونق صنعت ساختمان

    سرعت رشد جمعیت ایران در طول سال‌های اخیر، همواره بالاتر از نرخ رشد تولید مسکن بوده و به همین علت همواره فاصله‌ای معنادار میان میزان تولید مسکن و تعداد متقاضیان خانه در ایران وجود دارد.