اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران

کل اخبار:1

  • نظري ۱۳۹۸-۰۶-۲۷ ۱۴:۱۲

    مدیر کل راه و شهرسازی مازندران:

    تمامی شهرها باید تهیه طرح جامع سیلاب شهری را در دستور کار قرار دهند

    مدیر کل راه و شهرسازی مازندران در سمینار آموزشی ،تخصصی اصول برنامه ریزی در بحران و سوانح با حفظ اصول پدافند غیرعامل و درس آموخته هایی از سیلاب های اخیر عنوان كرد : تمامی شهرهای استان باید نسبت به تهیه طرح جامع سیلاب شهری همانند طرح جامع حمل و نقل اقدام نمایند.