اینفوگراف

  • اینفوگرافی- عملکرد 3 ماهه‌ یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن ۱۳۹۸-۰۶-۲۷ ۱۱:۵۴

    اینفوگرافیک عملکرد ۳ ماهه‌ یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن

    جواد خردمند، فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به آمار عملکرد سه ماهه یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن گفت: ۲۰۴ هکتار از اراضی تصرف شده، در مدت ۳ ماه رفع تصرف شده‌اند. در این مدت ایرانشهر، بوشهر و فارس در بحث تعرض بیش‌ترین و استان‌های خراسان شمالی و قم کمترین تعرض به اراضی را داشته‌اند.

  • اینفوگرافی- ساخت واگن‌های جدید ۱۳۹۸-۰۶-۲۷ ۱۱:۳۴

    اینفوگرافیک ساخت واگن‌های جدید

    با استفاده از ظرفیت قانون بودجه امسال و از محل درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت قرار است ۳ هزار و ۷۹۱ دستگاه انواع واگن در داخل ساخته شده و به شبکه ریلی کشور اضافه شود.