اداره كل راه وشهرسازي استان همدان

  • معصومي همدان ۱۳۹۸-۰۸-۲۵ ۱۴:۱۵

    احراز ۳۰ درصدی پست‌های مدیریتی توسط ایثارگران

    معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در جلسه بررسی وضعیت ایثارگران گفت: از مجموع ۵۳ نفر ایثارگر این اداره کل بیش از ۳۰ درصد از آنان دارای پست های مدیریتی هستند.