شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

  • احمد مومنی رخ ۱۳۹۸-۰۹-۳۰ ۱۵:۱۰

    مشاور مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران:

    ایران رادار MSSR می‌سازد

    قرارداد ساخت DME با صاشیراز منعقد شده است

    مشاور ارشد مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ضمن تشریح فعالیت صنایع داخلی برای تولید تجهیزات ناوبری و فرودگاهی گفت: در دی ماه، قرارداد ساخت رادار MSSR با دانشگاه صنعتی اصفهان مبادله می‌شود.