اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

  • تخریب راه های روستایی در منطقه دشت یاری بر اثر سیل ۱۳۹۸-۱۰-۲۸ ۱۳:۲۷

    گزارش خبرنگار اعزامی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان؛

    در ستیز با آب و گِل/ بهداشت را آب برد

    با همت راهداران راه‌های ارتباطی جنوب سیستان و بلوچستان باز شد

    سیل سیتان و بلوچستان تمام شده، اما بحران ناشی از آن ادامه دارد. بحرانی که هم قطه مسیرهای ارتباطی و هم از نبود لوازم ضروری زندگی و بهداشت ناشی شده است.