فرودگاه

  • آتش نشاني فرودگاه ۱۳۹۸-۱۱-۱۳ ۱۵:۳۲

    مديرکل آتش نشانی و هدايت زمينی هواپيمای شركت فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران خبر داد

    تجهيز فرودگاه‌های كشور به لوازم آتش نشانی جديد در آستانه سال نو

    مديرکل آتش نشانی و هدايت زمينی هواپيمای شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران از ارسال ۲۲ دستگاه خودروی مارشالر و نيز تجهيزات متنوع موردنياز به فرودگاه‌های کشور تا پايان سال جاری خبر داد.