دفتر مقررات ملي ساختمان

  • مصرف انرژی ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ ۱۷:۳۶

    با همکاری مرکز تحقیقات و سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار می‌شود

    آغاز دوره آموزشی غیرحضوری تربیت مدرسان انرژی

    اولین دوره تربیت مدرسان انرژی با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان با نظارت کلی دفتر مقررات ملی ساختمان، در این هفته آغاز شد.