شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

 • کربلایی ۱۳۹۸-۱۲-۲۸ ۱۶:۳۸

  مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خبر داد

  ادامه همکاری های ایران و چین در بخش هوایی پس از شکست کرونا

  گسترش همکاری ها در حوزه حمل و نقل هوایی در دیدار نماینده ویژه مدیرعامل هواپیمایی چایناساترن با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بررسی شد.

 • محمد مهدی کربلایی ۱۳۹۸-۱۲-۲۸ ۱۲:۳۹

  مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خبر داد

  بخشودگی اجاره بهای غرفه داران ترمینال های مسافری

  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از بخشودگی اجاره بهای فروردین ماه غرفه داران ترمینال های مسافری فرودگاه امام (ره) خبر داد.