نمایش همه
  • سر در ساختمان سازمان ملی زمین و مسکن ۱۳۹۹-۰۶-۳۰ ۱۷:۳۵

    مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد

    تدوین نقشه راه معماری سازمانی در سازمان ملی زمین و مسکن

    مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی زمین و مسکن از تدوین نقشه راه معماری سازمانی در آن سازمان خبر داد و گفت: معماری سازمانی پیشران توسعه و ابزار توانمند چابک‌سازی سازمان در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف بلوغ سازمانی است.