اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان شمالي

 • امضای قراردادهای اجاره عرصه جهت تامین مسکن واجدین شرایط راه و شهرسازی خراسان شمالی ۱۳۹۹-۰۸-۰۳ ۱۹:۲۸

  فی مابین اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان صورت پذیرفت :

  امضای قراردادهای اجاره عرصه جهت تامین مسکن واجدین شرایط در راستای طرح اقدام ملی مسکن

  مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از امضای قراردادهای اجاره عرصه جهت تامین مسکن واجدین شرایط در راستای طرح اقدام ملی مسکن فی مابین اداره کل راه و شهرسازی استان و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خبر داد .

 • افتتاح مسکن در خراسان شمالی ۱۳۹۹-۰۸-۰۳ ۱۳:۵۳

  با حضور رییس جمهوری؛

  ۱۰۰۴ واحد مسکن مهر در خراسان شمالی افتتاح شد

  مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از افتتاح هزار و چهار واحد مسکن مهر خراسان شمالی در سه شهرستان این استان روز پنجشنبه اول آبان ۱۳۹۹ به صورت ویدئوکنفرانس با حضور رییس‌جمهوری خبر داد .