اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان

  • خوزستان 52 ۱۳۹۹-۰۹-۰۵ ۱۳:۲۶

    معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خبر داد

    اتمام عملیات ساخت پل شور عقیلی در گتوند

    معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از اتمام عملیات ساخت پل شور عقیلی در گتوند خبر داد.