مهدی عبوری

  • مهدی عبوری ۱۴۰۰-۰۷-۰۳ ۱۳:۱۳

    معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

    ساماندهی بافت‌های فرسوده با اجرای قانون جهش تولید مسکن

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و اراضی متصل به بافت شهری به منظور تأمین زمین مورد نیاز برای جهش تولید مسکن در اولویت باشد، تاکید کرد: ساماندهی بافت‌های فرسوده با اجرای قانون جهش تولید مسکن محقق می‌شود.