فرودگاه مشهد

  • فرودگاه مشهد ۱۴۰۰-۰۸-۰۴ ۱۰:۱۴

    با دستور مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران انجام شد؛

    افتتاح فاز نخست هوشمندسازی در فرودگاه‌های کشور

    فاز اول هوشمندسازی فرودگاه‌های کشور توسط رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها به‌صورت پايلوت در فرودگاه‌هی شهيد هاشمی‌نژاد مشهد و فرودگاه سردار جنگل رشت افتتاح شد.