فرودگاه شیراز

  • مسافران در فرودگاه شیراز ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۳:۱۰

    مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس خبر داد:

    راه اندازی پايگاه واکسيناسيون در فرودگاه شيراز

    بر اساس ابلاغ ستاد استاني مديريت بيماری کرونا، در راستای اجرای طرح واکسيناسيون در پايانه‌های مسافری (هوايی، ريلی و زمينی) دو پايگاه واکسيناسيون در ترمينال‌های داخلی و خارجی فرودگاه بين‌المللی شيراز استقرار يافتند.