سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی

  • بازدید ۱۴۰۰-۰۹-۰۹ ۰۸:۳۷

    معاون وزير راه و شهرسازی خبر داد:

    پيشرفت ۶۵ درصدی ساخت ورزشگاه ۲۰ هزار نفری اردبيل

    معاون وزير راه و شهرسازی از پيشرفت ۶۵ درصدی پروژه ساخت ورزشگاه ۲۰ هزار نفری اردبيل خبر داد و گفت: بهسازی نمای استاديوم فوتبال اين مجموعه ورزشی در حال اجرا است.