سازمان نظام مهندسی

کل اخبار:1

  • khayati600-400 (2).jpg ۱۴۰۰-۱۰-۰۲ ۰۹:۳۹

    به همت گروه نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوي انجام شد؛

    بازدید از تجهیزات عملیات صحرایی شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی ساختمان

    تیم نظارت عالیه اداره نظام مهندسی معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در اقدامی هماهنگ از مکان های استقرار دستگاه های حفاری و تجهیزات عملیات صحرایی شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی مکانیک خاک مرتبط با آن در سطح شهر مشهد بازدید کرد.