اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان كرمان

کل اخبار:1

  • جنوب کرمان قیر جیرفت منوجان ۱۴۰۰-۱۰-۲۶ ۱۳:۳۵

    مدیرکل راه وشهرسازی جنوب کرمان اعلام کرد:

    انعقادتفاهم نامه واگذاری قیر رایگان به شهرداری‌های جیرفت و منوجان

    مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان از انعقاد تفاهم نامه واگذاری قیر رایگان به شهرداری های جیرفت ومنوجان دراستای تبصره یک قانون بودجه۱۴۰۰خبر داد و گفت: این قیر جهت آسفالت معابر در محدوده محلات هدف باز آفرینی شهری و بافت فرسوده شهری استفاده خواهدشد.