نمایش همه
  • حکم ۱۴۰۱-۰۹-۰۳ ۱۳:۱۷

    ویدئو | تشکیل قرارگاه های استانی اطلاع رسانی نهضت ملی مسکن

    سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نشست ها و پیگیری های شورای اطلاع رسانی دولت ، از در نظر گرفتن پیوست رسانه ای طرح های عمرانی در زمان انعقاد قراداد در آینده و تشکیل قرارگاه های استانی اطلاع رسانی نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: جشنواره ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی برای ارزیابی عملکرد ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.