نمایش همه
  • پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن شهرهای جدید استان اصفهان ۱۴۰۱-۱۰-۱۸ ۰۸:۲۷

    مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید خبر داد

    تدوین بسته سرمایه‌گذاری در ساخت برای شهرهای جدید

    برنامه ریزی در ۱۸ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن شهرهای جدید

    مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اعلام تدوین بسته سرمایه‌گذاری در ساخت برای شهرهای جدید، از برنامه ریزی برای ۱۸ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید خبر داد.