نمایش همه
  • فرونشست زمین ۱۴۰۲-۰۱-۰۹ ۰۸:۴۳

    سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:

    ضوابط ساخت و ساز در پهنه فرونشستی تدوین می‌شود

    ضرورت همکاری وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی برای کاهش مخاطرات فرونشست

    سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین ضوابط ساخت و ساز در پهنه فرونشستی با همکاری کارشناسان وزارت‌خانه‌های نیرو و کشاورزی خبر داد.