نمایش همه
  • سوریه بذرپاش ۱۴۰۲-۰۲-۰۵ ۱۰:۲۵

    در سفری دو روزه با هدف گسترش روابط اقتصادی؛

    وزیر راه و شهرسازی کشورمان وارد دمشق شد

    ایجاد زمینه مناسب توسعه اقتصاد دریامحور، تسهیل در مبادلات بانکی دو کشور، کاهش تعرفه تجارت آزاد،  از محورهای مذاکرات ایران و سوریه خواهد بود

    وزیر راه و شهرسازی و رییس کمیسیون مشترک ایران و سوریه در راس هیاتی بلندپایه به منظور گسترش روابط اقتصادی دو کشور و تسهیل در تبادلات بانکی و تجاری وارد دمشق پایتخت کشور سوریه شد.