نمایش همه
  • آئینی ۱۴۰۳-۰۱-۲۸ ۱۲:۳۲

    معاون وزیر راه و شهرسازی:

    نوسازی بیش از ۲۶۰ هزار واحد در کشور آغاز شده است

    سهم بافت فرسوده شهری در ساخت و ساز شهری به ۲۱.۸ درصد رسید

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه سهم بافت فرسوده شهری در ساخت و ساز شهری به ۲۱.۸ درصد رسید، گفت: نوسازی بیش از ۲۶۰ هزار واحد در کشور آغاز شده است.