پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۴

عکس روز| حضور رستم قاسمی در یک صبح سرد پاییزی کنار کارکنان و تعمیرکاران خطی راه آهن زنجان