چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۸

ببینید| ششمین جلسه تدوین مقررات ملی ساختمان

عکس:پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

دریافت تصاویر