دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۵

ببینید|مراسم تکریم سرپرست و معارفه مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران

عکاس: محمدمحبی

دریافت تصاویر