شنبه ۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۸

ببینید| بازدید مدیرکل بازرسی ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی از روند آمادگی تجهیزات زمستانی فرودگاه مهرآباد