شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۰

ببینید|بازدید مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی از تجهیزات عملیات زمستانی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

دریافت تصاویر