چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۴

گزارش تصویری / دیدار وزیر راه و شهرسازی با وزير توسعه اقتصادي ایتالیا

دریافت تصاویر