دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۰

ببینید|روند ساخت پروژه ۵۰۴ واحدی نهضت ملی مسکن در شهر شهریار

عکاس:راهب هماوندی

دریافت تصاویر