دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۰

ببینید|جلسه بررسی و هماهنگی اجرای برنامه های حوزه مسکن

عکس:پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

دریافت تصاویر