پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۷

ببینید|جلسه وزیر راه شهرسازی با شورای راهبردی تحول و پیشرفت صنعت هوانوردی

عکس:سجاد طلوعی

دریافت تصاویر