دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۰

ببینید| پیشرفت پروژه های طرح نهضت ملی مسکن در استان خراسان جنوبی