یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۷

ببینید|دیدار سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با وزیر حمل و نقل جمهوری ازبکستان