یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۲

ببینید|احداث ۱۰ کیلومتر راه اصلی در محور سخت گذر اسکل آباد - گوهر کوه- بزمان سیستان و بلوچستان