پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵

ببینید|آخرین جلسه شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۰ با حضور رستم قاسمی