پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۶

ببینید|اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اسفند ۱۴۰۰ در شهر زاهدان

دریافت تصاویر