دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۴

از ابتدای طرح تا ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ صورت پذیرفت؛

بازدید و نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی در پایانه های مسافربری استان خراسان جنوبی