دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۲

ببینید|اجرای طرح نهضت ملی مسکن در خراسان شمالی شهرستان بجنورد - فروردین ۱۴۰۱